500 181 747 Facebook markos@markos.net.pl
Filtruj produktySortowanie wg.:

Zakres cenowy:Nasza firma prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń i systemów zabezpieczenia przed pożarem oraz wszelkich systemów bezpieczeństwa i funkcjonowania obiektów.

Jako jedni z niewielu w naszym regionie prowadzimy obrót i utylizację izotopowych czujek dymu. Wykonujemy pomiary szczelności izotopowych czujników dymu. Jeżeli w waszej firmie znajdują się takie czujki zadzwoń do nas a my zaoferujemy profesjonalną pomoc w ich konserwacji bądź dokonamy utylizacji. Pamiętaj!! okres „żywotności” urządzeń z pierwiastkiem promieniotwórczym został określony przez Polskie Prawo Atomowe. Odpowiedzialność ponosi właściciel/ administrator obiektu w którym urządzenia te zostały zamontowane.

Okres gwarancyjny zamontowanych systemów zależy przede wszystkim od producenta.

Zapewniamy całodobową pomoc. Do usuwania awarii przystępujemy natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia.
Koszt przeglądów gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych określany jest po zapoznaniu się z potrzebami inwestora i uzależniony jest min. od złożoności systemu, jego funkconalności oraz od czasu reakcji na zgłaszane awarie.

!!! Już od 50 zł kwartalnie zapewnimy stałą i profesjonalną opiekę nad twoim systemem.

Pracownicy wykonujący czynności serwisowe to przeszkolony personel posiadający wszelkie uprawnienia od kwalifikacji SEP 1kV przez licencje zabezpieczenia technicznego po szkolenie autoryzacyjne u producenta urządzeń.
Kontakt
"MARKOS" - ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE
tel.kom. 500 181 747
e-mail: markos@markos.net.pl
www.markos.net.pl